Beograd °C
  21.10.2017 Ferienhaus Ostsee

Izaberite jezik

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Vrste insulina i periodi njihovog dejstva

Ocena korisnika:   / 0

Sve vrste industrijski proizvedenog insulina imaju određeno vreme delovanja i dele se u šest grupa:

Brzodelujući insulinski analog ("bistri" - npr. Novorapid, Apidra) 
Početak dejstva: 5 do 15 minuta 
Period dejstva: 45 do 90 minuta 
Prestanak delovanja: 3 do 5 sati

Kratkodelujući humani insulin ("bistri" - npr. Actrapid) 
Početak dejstva: 30 minuta 
Period dejstva: 2 do 5 sati 
Prestanak delovanja: 5 do 8 sati

Srednjedelujući humani insulin ("mutni" - npr. Insulatard) 
Početak dejstva: 1 do 3 sata 
Period dejstva: 6 do 12 sati 
Prestanak delovanja: 16 do 24 sata

Dugodelujući insulin ("mutni" - npr. Lente) 
Početak dejstva: 4 do 6 sati 
Period dejstva: 8 do 20 sati 
Prestanak delovanja: 24 do 28 sata

Veoma dugodelujući insulinski analog (Lantus) 
Početak dejstva: 1 sat. 
Period dejstva: 24 sata. 
Prestanak delovanja: 24 sata i uzima se jednom dnevno, uglavnom pre spavanja, ili kako lekar prepiše. 
* Lantus se ne sme mešati u špricu sa drugim vrstama insulina.

 

 

Veoma dugodelujući insulinski analog (Levemir)

Trajanje dejstva se postiže i do 24 časa u zavisnosti od primenjene doze, što omogućava primenu jednom ili dva puta dnevno. Ako se primenjuje dva puta dnevno, stabilno stanje se postiže nakon primene 2 – 3 doze. Ukoliko se Levemir primeni u dozi od 0,2 – 0,4 j./kg, lek ispoljava preko 50% maksimalnog dejstva nakon 3 – 4 časa do oko 14 časova posle ubrizgavanja.

Mikstardi insulina (kratkodelujući + dugodelujući zajedno, u odnosima od 10:90 do 50:50) 
Početak dejstva: 30 minuta. 
Period dejstva: 7 do 12 sati. 
Prestanak delovanja: 16 do 24 sati.

Pojedina vrsta insulina, iz bilo koje grupe, može da se daje posebno ili kombinovano sa nekom drugom vrstom insulina ili tabletiranog leka, što u glavnom zavisi od zdravstvenog stanja i o tome odlučuje lekar.

Insulin se najčešće daje pre jela, onoliko često i u onoj količini koju je za to odredio ordinirajući lekar.