O nama

Društvo za borbu protiv šećerne bolesti “Raška” osnovano je 2010. godine. Na inicijativu gospodina Zorana Miloševića, koji je osnivač i predsednik Društva, otpočeo je rad i mnogobrojne aktivnosti Društva na teritoriji Opštine Raška. Društvo polaže posebnu pažnju u edukaciji obolelih od šećerne bolesti, kako obolelih tako i njihovih porodica i svih onih koji su zainteresovani da nešto više znaju o ovom oboljenju, koje nažalost pokazuje tendenciju porasta među našom populacijom kod svih životnih dobi. Rad, a prvenstveno cilj ovog Društva je humanitarnog karaktera sa osnovnim načelima:

  • okupljanje obolelih od šećerne bolesti na principu slobodnog i dobrovoljnog udruživanja
  • uspostavljanje saradnje sa drugim organizacijama obolelih od šećerne bolesti
  • edukacija stanovništva putem elektronskih, štampanih i drugih medija o šećernoj bolesti, uzrocima nastanka, prevenciji, posebno prevenciji organizujući akcije merenja šećera u krvi u mesnim zajednicama
  • saradnja sa zdravstvenim ustanovama i pružanje pomoći obolelima od šećerne bolesti

Rano otkrivanje povišenog šećera u krvi omogućava lakše lečenje, sprovođenje odgovarajuće terapije, primena dijeta odnosno promena načina ishrane, uvođenje samokontrole vrednosti šećera u krvi, a svakako prevenciji nastanka zdravstvenih komplikacija koje ova bolest može izazvati. Za vrlo kratko vreme postignuti su vidni rezultati u radu ovog Društva. Skupština Opštine Raška prepoznavši rad predsednika Društva, gospodinu Zoranu Miloševiću dodeljuje zahvalnicu za zasluge u edukaciji obolelih od šećerne bolesti i pomoći u cilju poboljšanja njihovog položaja i boljeg lečenja.